V úterý 14. září 2021 proběhly v prostorách počítačových učeben Fakulty elektrotechnické v kampusu Západočeské univerzity v Plzni v rámci mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2021 avizované workshopy pro učitele a administrátory Moodle. 

Výměna informací, znalostí a zkušeností probíhala nejen směrem od školitelů k účastníkům, ale i opačně a mezi účastníky navzájem. Diskutovalo se o tématech jak ze školního a akademického prostředí, tak i z firemního a státního sektoru a o vzájemnou inspiraci nebyla nouze.

Děkujeme všem za vytvoření báječné atmosféry a těšíme se zase příště. 

Jsme certifikovaným Moodle partnerem pro Českou republiku.

Jsme certifikovaným Moodle partnerem pro Českou republiku