Společnost PragoData Consulting, s.r.o., se problematice systémových integrací věnuje více než 25 let a patří k významným českým systémovým integrátorům. Naši konzultanti i projektoví manažeři mají praktické zkušenosti se širokým portfoliem moderních technologií a nástrojů a dokáží navrhnout taková inovativní řešení, která zapadnou do celkové strategie vaší společnosti a lze je snadno zakomponovat do vaší infrastruktury.

Pomůžeme vám s propojením vašich informačních systémů, aplikací a technologií do jednoho funkčního celku. Jsme připraveni analyzovat současné business procesy, datové toky, zdroje a konzumenty dat na datových úložištích, identifikovat redundance, duplicity nebo naopak absenci dat v jednotlivých částech vaší IS/IT infrastruktury.

Spolu s námi docílíte optimalizace vašich systémů, procesů a datových toků tak, aby vaše systémy poskytovaly ta správná data, ve správný čas, ve správné formě, těm správným lidem. Díky tomu dosáhnete maximální efektivity a agility při práci s daty napříč celou vaší organizací.

 

Naše služby zahrnují:

  • Analýzu současného stavu a zpracování projektového záměru
  • Analýzu rizik
  • Návrh řešení, výběr vhodné integrační platformy a technologických standardů
  • Definice a specifikace rozhraní, popis procesů a datových toků
  • Optimalizace IS/IT infrastruktury
  • Projektové řízení, řízení jednotlivých dodavatelů v průběhu realizace
  • Řízení integračního testování a dokumentace
  • Přípravu spuštění a zavedení nových projektových metodik

Jsme certifikovaným Moodle partnerem pro Českou republiku.

Jsme certifikovaným Moodle partnerem pro Českou republiku
We use cookies

Pro zajištění bezproblémového použití našeho webu používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.