Společnost PragoData Consulting, s.r.o., se problematice systémových integrací věnuje více než 25 let a patří k významným českým systémovým integrátorům. Naši konzultanti i projektoví manažeři mají praktické zkušenosti se širokým portfoliem moderních technologií a nástrojů a dokáží navrhnout taková inovativní řešení, která zapadnou do celkové strategie vaší společnosti a lze je snadno zakomponovat do vaší infrastruktury.

Pomůžeme vám s propojením vašich informačních systémů, aplikací a technologií do jednoho funkčního celku. Jsme připraveni analyzovat současné business procesy, datové toky, zdroje a konzumenty dat na datových úložištích, identifikovat redundance, duplicity nebo naopak absenci dat v jednotlivých částech vaší IS/IT infrastruktury.

Spolu s námi docílíte optimalizace vašich systémů, procesů a datových toků tak, aby vaše systémy poskytovaly ta správná data, ve správný čas, ve správné formě, těm správným lidem. Díky tomu dosáhnete maximální efektivity a agility při práci s daty napříč celou vaší organizací.

 

Naše služby zahrnují:

  • Analýzu současného stavu a zpracování projektového záměru
  • Analýzu rizik
  • Návrh řešení, výběr vhodné integrační platformy a technologických standardů
  • Definice a specifikace rozhraní, popis procesů a datových toků
  • Optimalizace IS/IT infrastruktury
  • Projektové řízení, řízení jednotlivých dodavatelů v průběhu realizace
  • Řízení integračního testování a dokumentace
  • Přípravu spuštění a zavedení nových projektových metodik

Jsme certifikovaným Moodle partnerem pro Českou republiku.

Jsme certifikovaným Moodle partnerem pro Českou republiku

Podporujeme Czechitas v jejich inspirativním úsilí otevřít svět IT ženám.

Podporujeme Czechitas v jejich inspirativním úsilí otevřít svět IT ženám.
We use cookies

Pro zajištění bezproblémového použití našeho webu používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.