Moodle je jedním z nejrozšířenějších LMS (zkratka pro Learning Management System neboli systém řízení výuky) na světě. Je vhodný pro tvorbu e-learningových kurzů jak pro čistě distanční způsob vzdělávání, tak i pro doplnění a podporu prezenční výuky a blended learning. Nepředstavujme si však on-line kurz jako PDF vyvěšené na internet. I distančně musí vzdělávání probíhat jako proces, v jehož centru musí stát student.

V dnešní době se s elektronickým vzděláváním setkal snad už každý člověk, avšak ne všechny systémy mohou splnit vše, co se od nich očekává. Moodle je koncipován jako open source systém s modulárním uspořádáním, což znamená, že pokud vám v něm nějaká funkcionalita chybí, lze ji poměrně snadno ke stávajícímu systému dodat ve formě modulu (jako byste přidali jeden další dílek lega nebo puzzle). Moodle je zastřešen australskou společností Moodle Pty Ltd., avšak existuje i komunita vývojářů, kteří vytváří zmíněné moduly (pluginy) a rozšiřují jádro systému. Pokud požadovaná funkcionalita chybí, je možné se obrátit na naši společnost jako certifikovaného Moodle partnera a nechat si ji vyvinout na míru.

Samotné jádro Moodle nabízí komplexní LMS, ve kterém můžete postupovat od tvorby vizuálně přitažlivých a interaktivních kurzů přes zápis uživatelů až po jejich hodnocení a komunikaci s nimi. Představíme vám některé základní funkcionality; další, rozšiřující, naleznete pod záložkami Vzdělávání studentů a Vzdělávání zaměstnanců.

 

Jsme certifikovaným Moodle partnerem pro Českou republiku.

Jsme certifikovaným Moodle partnerem pro Českou republiku

Podporujeme Czechitas v jejich inspirativním úsilí otevřít svět IT ženám.

Podporujeme Czechitas v jejich inspirativním úsilí otevřít svět IT ženám.
We use cookies

Pro zajištění bezproblémového použití našeho webu používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.