V samém závěru loňského roku jsme na produkční prostředí Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava implementovali modul Proctoring, o němž jsme vás již v aktualitách informovali. 

Jde o možnost, jak získat kontrolu nad průběhem testování v podmínkách distanční výuky. Modul Proctoring umožňuje v činnosti Test v Moodle nastavit sledování studenta během zkoušky tak, aby zkoušející měl k dispozici potřebné informace k vyhodnocení podvádění.

Během testu není nutná přítomnost proctora. Studenti jsou kompletně sledováni systémem, který automaticky ukládá snímky z kamery a printscreeny obrazovky dle nastavení v činnosti Test v Moodle - např. podezřelé situace jako je pohyb očí, pohyb hlavy, přítomnost jiné osoby v místnosti. Při těchto situacích je v danou chvíli automaticky pořízen snímek z kamery, který je uložen do reportu proctorovaného testu. Modul Proctoring také umožňuje identifikaci studenta nasnímáním jeho průkazu, kontrolu místnosti před zahájením testu či nasnímání poznámek po ukončení testování.

Jsme certifikovaným Moodle partnerem pro Českou republiku.

Jsme certifikovaným Moodle partnerem pro Českou republiku
We use cookies

Pro zajištění bezproblémového použití našeho webu používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.